Aby účty nebyly hororem

Pro nejednoho z podnikatelů a vlastně nejen pro toho bývá největší nepříjemností v jeho práci účetnictví. Protože jenom ten, kdo se této činnosti nikdy nevěnoval, by se mohl bláhově domnívat, že stačí jenom dát vydělané peníze na hromadu, ubrat z ní jistou část na daně a jistou na mzdy zaměstnanců a ostatní se jednoduše shrábne do šéfovy vlastní kapsy.

daňový doklad

Účetnictví je totiž daleko složitější záležitost. A to jednak proto, že je zde celá řada různých dost komplikovaných povinností, a jednak proto, že se předpisy týkající se tohoto počínání co chvíli mění a člověk aby tak byl v jednom kuse ve střehu, aby se nevystavoval riziku popotahování a trestů za to, že mu něco uniklo a on pochybil.
A proto je více než štěstím pro každého podobného člověka a pro každou firmu, že existují i způsoby, jak si život v tomto ohledu usnadnit a jak se zbavit alespoň části povinností, jež jsou nejednou nad síly toho, kdo má kromě vedení svého účetnictví ještě i pracovat a vydělávat.

Jedním z takových způsobů je http://www.kit.cz/produkty/reseni-pro-firmy/bmd-account-firmy/1-financni-ucetnictvi/. Tedy účetní software, který umožňuje například kontrolu došlých faktur, práci s dílčími i konečnými fakturami, účtování v cizí měně, bezpapírové účtování i zpracování elektronických faktur.
Uživatel tak může přímo vyvolávat kontrolní funkce z účetního softwaru, modul účtování cizí měny mu hlídá kurs a přepočítává cizí měny k rozhodnému dni, je tu možnost automatického zdanění při platbách dílčích faktur a jejich následného vypořádání při vyúčtování konečné faktury, evidence příchozích faktur a jejich přiřazení jednomu nebo více pracovníkům nebo postoupení dál a automatické archivování do správy dokumentů s možností kontroly kdykoliv.

účetnictví finanční

Účetnictví se díky této pomoci stává podstatně jednodušším. A to je věru hodně důležité. Protože čím méně času stráví podnikatel nad účty, tím více může dělat to, co je jeho prvořadým úkolem. Tedy podnikat a vydělávat.